Co je povinné ručení?


Chceme-li hovořit o povinném ručení a jeho nejvhodnějším výběru, je nutné si na začátku ujasnit, co je vlastně povinné ručení.

Povinné ručení, jak vyplývá již z názvu, je pojištění, které je zákonem stanovené, tedy povinné. Povinné ručení vychází ze zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí vaše vozidlo. Dle zákona musí mít povinné ručení každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Toto ručení musí mít nejen vozidla, která jsou na silnici aktivní, ale také ty, které jsou na veřejné komunikaci neaktivní. Tedy pouze volně stojící.

V případě, že vozidlo nemá povinné ručení a nebude již provozováno na veřejných komunikacích, je nutné, aby jeho majitel odevzdal technický průkaz a SPZku příslušnému orgánu evidence vozidel. V opačném případě riskuje obsílku od ČKP s výzvou k zaplacení pokuty a příspěvku do garančního fondu za každý nepojištěný den a následné složité prokazování, že vůz nebyl provozován na veřejné komunikaci.

Hlavním úkolem povinného ručení je ochrana v případě dopravní nehody. Z tohoto pojištění jsou následně hrazeny škody ostatních při dopravní nehodě. Za předpokladu, že způsobíte dopravní nehodu, pojišťovna za vás uhradí například opravu auta, kterou jste při nehodě způsobili. Tato pojistka však nehradí škodu na vašem vozidle.

V případě úhrady škody, která vznikne na vašem vozidle, se používá havarijní pojištění. Havarijní pojištění však není ze zákona povinné. Záleží pouze na každém z účastníků silničního provozu, zda si jej pořídí.

A kde si sjednat toto povinné ručení? Pojištění odpovědnosti za škodu lze pořídit u pojišťovny, která má oprávnění zajišťovat toto pojištění. Na českém trhu je celá řada firem, které nabízí povinné ručení. Jejich nabídka se liší zejména v ceně a ve službách, jako jsou asistenční služby nebo úrazové pojištění. Jejich přehled a nabídku najdete v sekci pojišťovny.


Povinné ručení v zahraničí?

Nepříjemná autonehoda vás samozřejmě může zaskočit i během dovolené. Jak je to tedy s povinným ručením v zahraničí?

V jakých zemích platí vaše povinné ručení se dozvíte nahlédnutím do vaší zelené karty. Ve výčtu značek států hledejte ty nepřeškrtnuté. Jsou to ty země, kam můžete vyrazit s čistým svědomím, že jste pojištěni.

V případě, že se chystáte vyrazit do země, kde vaše povinné ručení neplatí, bude třeba si u příslušných orgánů zajistit hraniční pojištění.

Hraniční pojištění

Hraniční pojištění je vlastně povinné ručení uzavřené například na dobu vaší dovolené a kryje škodu způsobenou vaším vozem v zahraničí.

Při nehodě v zahraničí se postupuje obdobně jako při nehodě v ČR. Je však třeba vyplnit formulář evropský záznam dopravní nehody, který si můžete zdarma stáhnout na našem webu.

Vzor vyplněného formuláře si stáhněte zde (JPEG, 260 kB).

Kdo musí platit povinné ručení?

Povinné ručení musíme platit všichni, kdo chceme provozovat svůj vůz na veřejných komunikacích. Chrání nás před odpovědností za škodu, kterou vlastním vozem způsobíme a to na zdraví i na majetku. Především škody na zdraví jsou často vyčísleny do milionů kvůli nákladným operacím. Teprve za těchto okolností se často dozvídáme, jak drahé je zdravotní ošetření. Nejlevnější není ani pouhé poškození svodidel nebo lampy.

Aby se nemusela škoda po vinících složitě vymáhat, je povinnost platit povinné ručení dána zákonem. Nejnižší krytí zdraví a majetku pojišťovnami je 35 mil. Kč. V minulosti nabízela povinné ručení pouze Česká Pojišťovna. Díky volnému trhu si však dnes už můžeme vybírat a využít toho, že se pojišťovny navzájem předhání. Díky vzájemnému srovnání povinného ručení zjistíme, která z nich nám dokáže nabídnout ty nejvýhodnější podmínky.

Získejte až o 7.000,- Kč levnější povinné ručení!

Vyplňte naši jednoduchou kalkulačku a zjistěte, která pojišťovna nabízí nejlevnější povinné ručení.

Spočítat cenu

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení pokrývá veškeré škody, které způsobíte třetí osobě provozem vozidla a to do výše sjednaného limitu. (Minimálně do výše 35 mil. Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Limit může být i vyšší v závislosti na pojišťovně a sjednaných podmínkách.)

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli povinné ručení musíme platit všichni, kdo chceme provozovat svůj vůz na veřejných komunikacích. S tím mnoho nenaděláme. Zní to sice jako nepříjemnost, ale povinné ručení je naše ochrana před výdaji a problémy mnohem větších rozměrů. Buďme za něj tedy rádi. Povinné ručení hradí škodu způsobenou provozem vašeho vozu. Ne však na vašem voze (tohle kryje havarijní pojištění), ale na všem, co váš vůz poškodí.

Jistě by nikdo z nás nechtěl platit proražená svodidla, případně novou značku, nebo lampu veřejného osvětlení jen kvůli malé chybě. Povinné ručení se však týká také hrazení nákladů na léčbu případných zraněných.

Pokud se stane, že se při nehodě způsobené vaším vozem někdo zraní a bude muset být operován, jde škoda velmi lehce do milionů. V Případě, že nebudete mít povinné ručení, jste kromě pokuty povinni zaplatit i tuto léčbu. Do škod se započítávají i náklady spojené s odstraněním těchto škod, případně náklady léčení, náklady na právního zástupce, ušlý zisk, odškodnění za trvalé následky, pracovní neschopnost atp.

Povinné ručení se vztahuje na:


 • škodu způsobené provozem vozidla
 • škodu třetí osobě na majetku
 • škodu třetí osobě na zdraví
 • škodu do výše sjednaného limitu
 • náklady na odstranění škod
 • náklady na právního zástupce
 • odškodnění 3. osoby/osob

Povinné ručení se nevztahuje na:


 • škodu na vašem vozidle
 • škodu na zdraví řidiče - viníka
 • škodu osoby blízké s výjimkou zdraví
 • cizozemská vozidla s cizí SPZ
 • vozy vlastněné ze zahraničí
 • trolejbusy
 • vozidla integrovaného záchranného systému

Co hrozí nepojištěným?

Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého, kdo chce provozovat svůj vůz na veřejných komunikacích. Pokud povinné ručení máte, ale nepředložíte na vyžádání zelenou kartu, hrozí vám pokuta v rozmezí 1 500 - 3 000 Kč. V případě, že provozovaný vůz nemáte pojištěný, hrozí vám pokuta v rozmezí mezi 5 000 - 40 000 Kč.

Horší to je ovšem v případě, že zaviníte nějakou dopravní nehodu. Kromě pokuty budete muset zaplatit také škodu na zdraví a majetku, která byla vaším vozem způsobena, z vlastní kapsy. To se týká také nákladů, spojených s odstraněním těchto škod, případně náklady léčení, náklady na právního zástupce, ušlý zisk, odškodnění za trvalé následky, pracovní neschopnost atp.

Co hrozí nepojištěným

Také na vás může přijít ČKP (Česká kancelář pojistitelů) a vymáhat po vás zaplacení příspěvku do garančního fondu. Tedy zákonný příspěvek nepojištěných. ČKP porovnává Centrální registr vozidel a Databázi pojištěných vozidel. Registrovaná vozidla, která nefigurují v databázi pojištěných vozidel, jsou vyhodnocena jako nepojištěná. Po majiteli je pak vymáhán příspěvek ve výši od 20 do 300 Kč za každý den, kdy bylo vozidlo nepojištěno. Po vypočtení výše příspěvku následuje písemná výzva k úhradě, pak upomínka a nakonec vymáhání soudní cestou, která může skončit exekucí. Připočteny budou samozřejmě také náklady na vymáhání.

Důležité je, že ani zaplacením příspěvku do garančního fondu nejste pojištěni a nadále vám hrozí pokuta 5 000 - 40 000 Kč a placení všech způsobených škod, v případě zavinění nehody. Je tedy nutné si ihned povinné ručení zřídit.

Podle kvalifikovaného odhadu ČKP je v České republice 200-300 tisíc vozidel, která nemají sjednáno pojištění odpovědnosti a jsou reálně provozována. V loňském roce tato vozidla způsobila celkem 4 687 škod. Podle předběžných statistik přesáhne celková výše těchto škod 450 mil. Kč.

Získejte až o 7.000,- Kč levnější povinné ručení!

Vyplňte naši jednoduchou kalkulačku a zjistěte, která pojišťovna nabízí nejlevnější povinné ručení.

Spočítat cenu

Srovnání pojišťoven povinné ručení

Povinko je nezávislý porovnávač cen povinného ručení. Umožňuje každému motoristovi porovnat povinné ručení napříč pojišťovnami a usnadnit si tak svou zákonnou povinnost.

Zajistěte se povinné ručení online s Allianz Direct.

Neztrácejte svůj drahocenný čas a duševní zdraví obíháním pojišťoven. Povinko vám porovná cenu povinného ručení během okamžiku. Stačí kliknout na porovnávač, vyplnit pár políček a je vymalováno. Přehled pojišťoven podle jejich cen leží před vámi.

Cena se váže přímo na konkrétní vůz a řidiče. To je něco, co z těch nepřehledných ceníků pojišťoven nevyčtete. A ještě jedna dobrá zpráva! Kalkulačka neupřednostňuje žádnou pojišťovnu a je naprosto zdarma!

 • sjednání pojištění online
 • porovnání cen povinného
 • výrazná úspora času
 • šetření mnoha nervů
 • nejlevnější povinné ručení
logo

Kalkulačka povinného ručení

© Povinko | Všechna práva vyhrazena